Ağ Ayarları ve Bazı Komutlar — (Linux)

Bilindiği gibi ağa bağlanmak ve internete çıkmak için ağ kartlarına ihtiyaç duyarız. Günümüzde artık standart olarak Ethernet ağ arabirim kartları kullanılmaktadır. Linux işletim sisteminin tanıdığı ağ kartlarına bakmak için /etc/network dizini altında bulunan interfaces dosyasına bakılabilir.

/etc/services : Sisteminizdeki servislerin kullandığı port numaralarını bu dosyada görebiliriz.

/etc/hosts : Windows sistemlerdeki hosts dosyasına benzemektedir. Bu dosya makine isimlerini , ip adresleri gibi bilgileri bulundurur.

*Ayrıca birde hostname dosyası vardır. Bu dosya içinde de sistemin adı yer almaktadır.

/etc/resolv.conf : Dns ayarları için kullanılan dosyadır.

/etc/nsswitch.conf : Ip adresi & makine isim dönüşümlerinde kullanılan metotların hangi sırayla yapılacağını gösterir.

hosts.allow ve hosts.deny dosyaları : /etc dizini altında bulunan hosts.allow ve hosts.deny dosyalarını düzenleyerek sistemimize erişecek ve sistemimize erişmesi engellenecek ip adresleri-makinalarla ilgili düzenleme yapabiliriz.

/etc/hosts.allow : Dosyası sisteme erişim izni bulunan istemcilerin tanımladığı dosyadır.

/etc/hosts.deny : Erişim izni bulunmayan istemcilerin tanımlandığı dosyadır.

Sistemi IP Adresi Atamak

Sistemimizin ip adresini otomatik olarak alması için “dhclient eth0”komutunu kullanabiliriz. Bilgisayardaki ip yapılandırılmasını görmek için ise “ifconfig” komutu kullanırız.
Kablosuz ağ yapılandırılması için de “iwconfig” kullanılır.

Yayın adresi , paketin ağdaki tüm makinalara gönderilmek istenildiğinde kullanılan ip adresidir. Eğer ip adresini otomatik olarak değil de elle vermek istiyorsak. O zaman ;
“ ifconfig eth0 <IP ADRESİ> netmask <ALT AĞ MASKESİ> up “
komutu kullanılır.

*Fakat makine yeniden başlatıldığında bu ayarlar sıfırlanacaktır.

route : “route” komutu yönlendirme ile ilgili ayarlar yapılmaktadır. “route”komutu ile yönlendirme tablosu görüntülenerek yapılandırma incelenebilir. Yönlendirme tablosunda , giden paketlerin hangi arayüz üzerinden hangi makineye gideceği bilgileri bulunur. Varsayılan ağ geçidi adresi vermek için :
örnek : “ route add default gw 192.168.1.1 “
komutu kullanılır.

netstat : “netstat” komutu ile ağ bağlantıları , yönlendirme tablosu gibi temel ağ bilgileri görüntülenebilmektedir. Dinleme modundaki portların listelenmesi için ;
“ netstat –an “ komutu kullanılır.
“ netstat –r “ komutu ile aynen route komutunda olduğu gibi yönlendirme tablosu bilgileri görülebilir.

Parametreler ve özellikleri:
-l sistem üzerindeki dinlenen soketler
-p program ismi ve süreç numarası
-t TCP protokolü ile ilgili bilgileri
-u UDP protokolü ile ilgili bilgileri
-n IP adreslerinin çözümlenmesini ifade etmektedir.
-i sistemdeki arayüzlerle ilgili istatislikleri görüntüler.